Kamlapes o than Ilidja ani Bosna te ovelle dislokacija..

138

Ani 70 besin tar Konsili e nacionalikane minioritetengo ani Bosna thaj Hercegovina, sas lende e informacie tar Kancelarija e Konsileske tar Evropa bash i Bosna thaj Hercegovina dendime tane grantoja bash Biradjakere organizacie tar nacioanlikane miniopritetija ko vakti tar 2020 bersh.
Verificirimo lil sas bichaldo tar parlamenti dji ko Serutno tar Komuna ilidja rodelapes te kerelpes dislokacija e Romane atareske anavkerdo sar ilidja.

На 70-та седница на Советот на националните малцинства на Босна и Херцеговина, беа земени во предвид информациите на Канцеларијата на Советот на Европа во БиХ за доделените средства за грантови на здруженија на национални малцинства во текот на 2020 година.

Исто така, беше добиена информација дека Домот на народите на Парламентот на БиХ го усвои Извештајот за работата на Советот на националните малцинства на БиХ за 2020 година.
Верифицирање на Писмото на Советот, кое беше испратено до градоначалникот на општина Илиџа и општинскиот совет во Илиџа, а по повод обидот за иселување на ромската населба во оваа општина, членовите на Советот објавија барање да се одржи состанок со претставници на Општина Илиџа, со решавање на овој проблем, беше објавено од Секторот за односи со јавност на Парламентарното собрание на БиХ.

Roma Press-http://www.portal-udar.net/najavljen-sastanak-povodom-rjesavanja-statusa-romskog-naselja-u-opcini-ilidza/