O Hospitali – JZU Gerijatrija 13 Noemvri nisankerga peseskoro 64 bersa buthi..

201

JZU SB bash gerijatrikano thaj palijativnikani medicija,,13 Noemvro”-Skopje, nisankerge peseskoro dive(patronati) thaj nisankerge 64 bersha tar olengoro buthi kheripe thaj dejbe dumo e pophure nasvale manusen.
Ano dive e nisankeribnaske kergepes pobuter aktivitetija andre ko hospitali lingarde tar Direktori e Hospitalesko d-r Salija Liatif Petrusevska, numa dengepes taj sukrinkeripe (blagodarnice)ko nisankeripe lele than o Ministeri bash sastipe d-r Bekim Sali, Ljatifa Sikivska deputati tar khedipe(sobranie),Jusuf hasani themutno Sekretari thaj panda but misafirija pretstavnikoja tar institucie thaj organizacie.

ЈЗУ СБ за геријатриска и палијативна медицина ,,13 Ноември’’- Скопје,го прославија својот патронат и одбележаа 64 години од своето постоење и грижа за стари лица.
По тој повод, на самиот ден се организраше неколку настани меѓу кои се оддржа и свечена седница на која присуствуваа: д-р Беким Сали -министер за здравство, д-р Јусуф Хасани државен секретар во МЗ,Ljatifa Sikovska прстеник и уште многу други претставници на институции и организации.

Во рамки на специјалистичко консултативните кабинети се отвори реновиран простор во кој ќе функционираат кабинетот за неврологија и психијатрија заедно со психологот и за првпат во установата се отвори и кабинет за ЕЕГ,средствата се обезбедени по пат на донација од страна на државна лотарија на Македонија во износ од 1 милион денари.

Рома Пресс