O Sovetniko Memeti thaj i pratenička Śikovska ulavge siklojbaskoro materijali baś e ćhavore ko Vizbegovo..

322

Avdive o sovetniko premieresko Elvis Memeti, i bićhaldi(prateniko) Ljatifa Šikovska ulavge sikhlovibnasko pribori baš sikhlevutne ćhavore save lena than ani Fundavni Sikhlovni Sv.Kliment Ohrodski ano Vizbegovo.

Sar so sine informirimo i donacija tani dendi baš 35 čhavore save sikhlovena, thaj i donavija tani dendi ko anav tar i AVAJA( penđardo dvižene savo đji avdive panda nane registririmo sar NVO numa hem nane registriromo sar političko subjekti ki RSM.

E chavore tane tar jeri save đjivdinena sine poangle TELAL O KALE aso akana tane tamiribe ano Vizvegovo, aso pere plesutne kartencar (lična karta) lingarenapes telal i Komuna Šuto Orizari.

Денес во присуство на Елвис Мемети-советник на Премиер од Владата на РСМ, ЉАтифа Шиковска-пратеник во Собранието на РСМ доделија дoнација (училишен прибор)за учениците од ОУ Св. Климент Охридски во Визбегово.

Инаку како што беше известено од Советникот Елвис Мемети,донацијата е доделена во имете на движењето на АВАЈА (која до денес не е регистрирана како НВО или политичка партија)
Донацијата како училишен материјал опфати 35 ромски дечиња од прво до петто одд.

Денес во Визбегово се сместени семејствата кои порано беа сместени во местото ПОД КАЛЕ,а со лични карти се водат под Општина Шуто Оризари.