PCER- Reakcija thar o Bičhaldo Samka Ibraimovski mujal o Milenko N.- portal Republika

1730

Pašhe štar dive ani Socijalno mreža Facebook aktuleno thano o Deputati Samka Ibraimovski savo kherga pobuter reakcie bašh aktuelno politikano resaripe ani Republika Utarali Makedonija. Ano teluno kotor anlaraja tumenge o hramomo status thar o Presidenti ano PCER Samka Ibraimovski- Drabaren po teleder i reakcija lendi thar prfili e Bičaldesko S.I.

Партијата за целосна еманципација на Ромите ПЦЕР,реагира на обајавата на Миленко во порталот Република,дека лидерот на Пцер актуелен пратеник во Собранието на Република Северна Македонија,е ЦИГАН НА ЦИГАНИТЕ,Самка Ибраимоски,во еуфорија,како партија ќе превземем сосодветни мерки според законот,затоа што ова е со намера направено од страна на Миленко Неделкоски,а Република како портaл не смеело ова да го објави,оваа е навреда на двајца Пратеници Роми,ова не му е прв пат но овој пат нема да помине така,ќе следува кривична пријава и за Миленко и за Репоублика,ако Миленко не нацредува,зошто Република објавува,соучесник и со намера е ова направено,ќе ја известиме и Комисијата за Дискриминација и Народниот правобранител.

 

Hazri kerga:Neđmedin A-Roma Press