Samka Ibraimovski anavkerdo baš zamenik direktori ano Makedonija pat..

414

Erati ani bešin e Rađaki ani Republika Utarali Makedonija ani piri 19 bešin ikherge e Presidente tar PCER Samka Ibraimovski baš telal (zameniko)direktori ano Makedonija pat

Вчера во Владата на Република Северна Македонија на 19.та седница се избра Самка Ибраимоски (ПЦЕР) за заменик директор на Македонија пат.

https://vlada.mk/node/23150

Hazri kerga: Roma Press