Tribina ikherdi ani Bitola ,,Kher baš o Rom”

191
Avdive ano pervazija e proekteske  taro NRC thaj Bela Kula ikeergapes tribina dizutnensar tar Bitola ki mangin te vakeren olenge po buvle sar sbako Rom valani te resel đi Kher.
Ano akava kedipe  o aviba e dizutnengo sine but baro thaj legarela sas taro 100 đji 130 dizutne.
Hazri kerga: Roma Press