Bilačhi havaj-suluko (vozduh) I ponodorig ačovela sar aktuelno problemi ki Makedonija

944

Pobuter  vakti i Makedonija  thaj maj but i dis Skopje  arakgalovela  bi solucijake problemeja taro vastalune e dizjake Skopje taro na šukar suluko( vozduh), numa e  vastakerde i pondoorig našti arakena solucija e akale but importatno problemeske, savesatr maj but isilen bilačipe okola save tane nasvela ko kolin, astma thaj  phare dišibnaskere problemensar, vakerena  vastalune save kerena buti pal sastipnaskoro arakibe e manušengro.

Numa e avera informacie vakerena kaj akava problemi đjanela te kerel bilačipe thaj upral Solarnikane panelija, thaj odoleske but informacie  vakerenapes o Smogi  kerela baro lošnipe,  so nekana našti  te dikelpes o Kham, thaj odova si bilače baši avibe taro turistija, thaj maj but baši lokalnikane đihanija save đjivdinena ko adava than.

E asavke informacie anavkerena  vastalune  bukarne taro Peking, aso penđardo  tano i Kina tani Sumnaleskoro lideri  baši solarnikane  fatovoltaicija, thaj ola vakerena  baši o solarnikane elementija maj but upral olende ovela bilačipe kana nane čisto Suluko (voyduh).

Đji kaj  kerenapes  rodlaripe  baši akala bilače agar vakerde čestitke save araklagovena ko amaro dišibe lejbe suluko(vozduh),  amende I ponodorig  ačovela akava problem puterdo?