Se oglasi Partijata za Integracija na Romite PIR ,,Ponuda za sorabotka”

2231

IPartija PIR pali aktueliziribe  o aviba taro Presidentska Alusaribe ki Republika Makedonija, erati javno prekal Socijalna mreže mukla  Havlaribe đji sa e prestavnikoja save ka ikloven sar kandidatija baši Presidentska Alusariba anglal vakeribaja taro PIR.

Te mangle ikeribe thaj pomaškarutno butikeripe tari Partija PIR thaj lakoro đjenipa ki Republika Makedonija, tadani ola ka valani anglal te panden lafi e Presidenteja tharo PIR, thaj te den piri hramin ko akala Rodipna save šaj drabarenalen ki Makedonikani čhib save sas  mukle erati ko facebook.

PIR- Na prestojnite Pretsedatelski izbori ke go podrži sledniot kandidat koj ke se obvrze javno da gi prifati i realizira  našite baranja, a toa se slednite :

– Vklučuvanje na Romskite intelktualci  vo     prestavuvanje na  nadvorešnata politika  na  R.   Makedonija na nivo na :

– Ambasador

– Sovetnici ambasadori

– Konzul

– Voen ataše

– Policiski ataše

– Vrabotuvanja vo voenoto razoznavanje na R Makedonija.

– 2. Zamenik ( pomošnik ) Direktor vo Agencijata za razoznavanje i kontrarazoznavanje.

– Vrabotuvanje na mladi Romi so završen Praven fakultet , ,,Fakultet za bezbednost i drugi   srodni fakultetti vo Agencijata za razoznavanje i kontrarazoznavanje”.

–  Eden člen od Romska nacionalnost vo Sovetot za bezbednost

– Promoviranje na Romskata kultura i tradicija za vreme na protokolarnite sredbi so     oficijalni pretstavnici na drugi državi.

Pretsedatel- Dr. Berat Bajram