Bahtalo nevo 2023 bers tar o Roma Press

596

Sajdime drabarutne tar Roma Press,
Anglal te khuva ano nevo 2023 bers, den amen śhajipe sa tumencar te ulava amaro hoshipe(zadovolstvo) tar amari buti nakhli ano 2022 bers, amen amendar dengem sa te shaj sakoja informacija ano najtransparentno thaj objektivno shajipe sakoja informacija te ovel dendi dji tumende.

Shaj, na resargem te khera sa odova so tumen manglem, numa gndinaja aso jek baro kotor kergem tumenge sa te oven ano folus e maj importatno informaciencar avho informirime 24/7 ko dive.

Valanutne tano amenge amaro pashakeripe sar dizutne, numa thaj sar sa e Romane medie ki rig te shaj ovaja savore po takatime(silna) te arakamen sa e bukhencar save adjikerena amen sako dive.
Agorutno vakti tano te kerelpes vestaćko ulaviphe maskar amende sar Romane medie thaj trubuj barabar te sikava sa odova so tano garavde e Romendar thaj o pharo djivdipe amare zaednicako.

Mangaja ano 2023 bers, pobut te pakha maskar amende, te sajdinamen thaj te manga amen,te da amendar sa te araka odova so si amaro, te arakha amaro kher, komuna thaj amari them Makedonija.

Selaminkeraja tumen ko anav tar o Timi Roma Press( Sevgul A, Erdan M,Djengis H,Fuat B, Nedmedin A, Fatmir M, Igor K) Mangaja tumenge bah thaj sastipe sa tumenge hem tumare najpaśenge.

❤️Bahtalo Nevo 2023 bers!

Почитувани читатели на Рома Пресс,

На прагот на Новата 2023 година, дозволетени да го споделима нашето заедничко задоволство со која што 2022 година, се вложивме за секоја информација да биде на најтранспарентно, навремено и објективно постирана до сите вас.

Иако, се разбира дека не можевме да бидеме подготвени баш на се,но се надеваме дека успеавме да ве насочиме кон главните и актуелни информации поврзано со Ромите во Македонија и пошироко.

Битно е нашето обединување како општество, како граѓани за да можеме поподготвени и посилно да одговориме на сите предизвици кои се пред нас.
Крајно време и мора да се занемарат разликите кои прават вештачка поделба меѓу нас како ромски медиуми, а исто така и различностите што преку етничка, верска припадност нѐ носи колективен успех,посебно за нас Ромите како една од заедниците која е најмаргилизирана од сите останати.

Сите заедно во еден куп со медиумските работници во новата 2023 година што повеке јавно да се говори,да се прикажат на најобјективни форми разликите во однос на маргинализираните групи во примерот ние Ромите,кои за жал имаат двојно повеќе тешкотии во остварувањето на своите основни права и обврски од секодневието.

Мораме да си веруваме и да се почитуваме меѓу нас,да се вложиме несебично и да си помогнеме на самите нас за својот дом,населба,за својата општина и за нашата најмила Македонија.

Дозволете,во името на Тимот на Рома Пресс( Севгул А, Ерџан М, Џенгис Х, Фуат Б, Неџмедин А, Фатмир М, Игор К,)да ви посакуваме добро здравје за вас и за вашите најблиски, да бидете среќни и весели.

❤️Среќна Нова 2023 Година!