Dalibor Nakik taro Kruševac tano anavkerdo nevo presidenti ko Soveti e Romengoro

874

Класниот учител Далибор Наќиќ (39) од Крушевац е новиот претседател на Националниот совет на ромското национално малцинство на Република Србија. Наќиќ беше избран на првата редовна седница, непосредно по конститутивната седница на Советот, што се одржа вчера во собранието на Панчево. На седницата присуствуваа 33 новоизбрани членови на Советот, 32 од избирачката листа “СИТЕ ЕВРОПСКИ РОМАНСКИ ДВИЖЕЊЕ” и еден член од листата “РОМА ОДЛУЧНО ЗА СРБИЈУ”. Новоизбраниот претседател беше избран едногласно.

O sikalutno Dalibor Nakik savo si (39) beršengoro taro Kruševac anavkerdo  nevo presidenti  taro Nacionalnikano soveti  e Romane  nacionalnikane kedinake  ki Republika Srbija.

Nakik sas ikerdo  ki jekto bešin, pali i konstitutivnikani  bešin ko Konsili so ikersalili erati ko khedipe  e Kedipnaske ko Pančevo.

Ki  bešin sas avime 33 nevutne đjene  taro Konsili,  aso 32 tare alusaribaskiri patrin ,,Savore Evropikane Romane Piribnaske“  thaj salde jek đjeno tari patrin ,, Roma savore jek baši Srbija“ jeke hangoja taro savore sas ikerdo o nevo presidenti.

Pavle  Ćabrilovski taro Pančevo sas ikerdo  baši presidenti ko izvršnikano komiteti  thaj o Dejan  Vlajkovik taro Arangelovac baš sekretari e Konsileske.

Sas ikerde o telal presidnetija taro konsilija thaja Avera bedenija save valani te keren buti telal akava konsili e Romengoro ki Srbija.

Disave  Romane aktivistija thaj organizacija ko socijlanikane mreže anavkerde baši lengoro na avibe ki akaja bešin, so na sas olenge muklo te kuven andre,  sar so vakerena ola sas prestavnikoja save valange te len than ko konsili  taro  Ministeriumi baši  Raštrakiri administracija thaj  loklanikano korkkro buti keripe.

Lendo linko http://rominfomedia.rs/dalibor-nakic-iz-krusevca-novi-predsednik-naiconalnog-saveta-roma/