Delapes vas maskar o Sovet e komunako Suto Orozari thaj o ministeri Saban Saliu..

488

Avdive ikergapes o avgo dikhipe maskar o Ministeri Saban Saliu thaj o presidenti ko Sovet e komunake Suto Orozari Sead Ismail.

Sar so vakerlapes akava tano avgo piro poanglal dajbe thaj dejbe vas maskaru peste bash zaednicko deluvibe ko polacharipe o djivdipe e Romengo ko lokalno nivo, o lafi thavdinga ko kreiribe strategija sar te kerelpes aktivitetija maskar i Vlada thaj Komuna ko polacho djivdipe sa e dizutnenge.

Денес во кабинетот на д-р Шабан Салиу,министер за интеграција и имплементирање на декадата на ромите во Македонија, се организираше средба со претседателот на советот на Општина Шуто Оризари Сеад Исмаил.

На средбата се разговараше за идни заеднички делувања како и стратешко креиране на јавни политики, поврзано со проекттни активности помегу Владата на Македонија и општината Шуто Оризари.
Таквите средби придонесуваат подадена рака во создаване на заедничко политичко делуване,се со една цел за подобруване и поквалитетно живеене на Ромите во Шуто Оризари.