Ministeri Saban Saliu sine ole dikhipe e pratenikoja tari Hrvatska Veljko Kajtazi..

211

d-r Saban Saliu, ministeri bash integracija thaj implementiriba e dekadake bash e Roma ani Makedonija,ano oleskkro kabineti sine ole oficijalno dikhipe e rajoja Veljko Kajtazi.

Kajtazi, tano oficijalno bichaldo(prateniko)Rom tari Republika Hrvatska thaj bute bersengo romengo aktivisti ani Hrvatska.
Ano akava dikhipe kergapes lafi bash sa e aktuelna problemija e Romengere maskar sa e balkanska phuvja soj tane jekhajek, thaj te arakhelapes mehanizmoja sar e istonenge te anelpes solucija.

д-р Шабан Салиу,министер за интеграција и имплементирање на декадата на ромите во Македонија, во неговиот кабинет имаше официјална средба со г-дин Велјко Кајтази.

Инаку Кајтази, е единствениот пратеник Ром во Република Хрватска и долгогодишен ромски активист во Хрватска. На средбата се разговараше за севкупниот економски па и политички живот на Ромите, за унапредување на соработката помеѓу официјалните лица на ромите членови на државната управа и подобрување на условите за живот.

Салиу и Кајтази,укажаа согласност дека скоро во сите балкански земји Ромите се соочуваат со исти или слични проблеми,во тој правец разговараа дека треба најитно преку механизмите на системот на државите да бидаат решени.