I Plata baš minimalcija uklela ano 18.000 denarija …

439

Rađi tar Makedonija ikherga o bahani tar SSM baš i minimalno plata te ovel ani them 18.000 denarija.
Minimalcija akaja plata ka lenla tar chon April,numa e choneskkri buti ka ikerelpes e čhonestar Mart.
I Rađi ka del dumo te pukinel pridonesija baš 80.000 milja bukarne save lena minimalno plata.
👇
Владата го прифати предлогот на ССМ за минималната плата да биде 18.000 денари. Минималецот ќе се исплаќа од месец април, но ќе важи за платата во март. Владата ќе помага за придонесите на 80.000 сограѓани кои ќе земаат минимална плата.
Претседателот на ССМ, Дарко Димовски изјави дека по макотрпна работа, конечно е извојувана победа и успеале да издејствуваат нивните аргументи економско-социјалните партнери да ги прифатат за да се обезбеди минималната плата од 18.000 ден.