Khedipe ano NIŚ maśkar organizacie,,Te čhinavelpes o nacionalnikano ekstremizmo”..

293

Baro numero pretstavnikoja tar organizacie, atareskere komune, sikhlovne thaj institucie tarbo Niś khedingepes ani rotali mesali telal tema lav keribnaske,,Na zorjako lavkeripe”- Ćhinavipe thaj na§halipe o zorjakoro ekstremizmo.

Celjo e khedipnasko tano te šhaj kerlapes lafi thaj te čhinavelpes o nacionalnikano ekstremizmo savo resarela ani dis thaj o paśipe akale regioneste ko Niś.

Голем број претставници на организации, градски општини, училишта и институции од Ниш се собраа на тркалезна маса под наслов „НЕ НАСИЛЕН ОДГОВОР”- Спречување и сузбивање на насилниот екстремизам“.

Целта на овој собир е да се анализира состојбата во градот и регионот поврзани со насилниот екстремизам и да се дадат препораки за спречување и сузбивање на екстремното однесување.

Тркалезната маса е дел од проектот НЕ НАСИЛЕН ОДГОВОР што го спроведува ПРОТЕКТА во рамките на регионалната иницијатива „Заедниците на прво место: Создавање центар за граѓанско општество за решавање на прашањето за насилниот екстремизам – од превенција до реинтеграција“.

Roma Press -lendo tarhttps://romaworld.rs/