Makedonija thani ačavdi ko Stend baj ka đjakerel đji ko oktomvri

807

Македонија останува во чекалната на Европската Унија барем до есен. Земјите членки не ги надминаа длабоките поделби околу отпочнувањето на преговори со Македонија. Попладнево, министрите за надворешни работи го усвоија заклучокот дека прашањето за датумот повторно ќе го отворат во октомври, и за Македонија и за Албанија, без воопшто да испратат јасен сигнал каков епилог би можеле да очекуваме тогаш. Со оглед на ограниченото време на располагање и важноста на прашањето, Советот ќе се наврати со цел постигнување јасна и суштинска одлука најбрзо што може и не подоцна од октомври 2019 година, гласи последната верзија на заклучокот за Северна Македонија, која се обиде попладнево да ја образложи еврокомесарот Хан.

Makedonija ačhovela  te ađjikerel bašh kuvibe  khi Evropsko Unija đji ko oktomvri. E puvja đjene ka nakhen e hor ulavibna  ko tavdipe  e lavkeribnaja bašh Makedonija.

Kušlukoskoro, e ministerija avrune bukenge  ikerge  o phanlo lafi  ko pučhipe e diveske  thar tavdipe ko aver fori ka putrelpes  ko oktomvri bašh Makedonija thaj Albanija, bi te bičhalelpes  dikhlo signali sar  epilogo  so šhaj te đjakerelpes  đji tadani.

Dikhibnaja  o anglalvkerdo vakti thano ko mukibe thaj o baro valanipe akale pu[ibnaske, Konsili ka iranelpes  resaribnaja  ko dikhlo thaj ko importatna  bahanija maj sigo so šhaj te anelpes o paluno lafi  nap o but thar oktomvri 2019 berš, agaar bešela  khi paluni verzija  e phanle lafeja  thar Utarali Makedonija, saveja kušlukoskoro buvle ka vakerel  o evrokomesari Han.

Konjakija kotar o Brisel vakerlapes  e phanle lafija ko palune  24 arija  ikerge  pobuter iranipe ko pozitivnikane čhane,  upral pomaškaripe đji ko but importatna sostar ko kheliba thano o bilatreta thaj maj bilače opcie –thaj te na vakerelpes  vakti ja palem dive kana ka resarel.

Hazri kerga: Roma Press