,,Me sem Šaban” –Muzikano festivali ki sajdin e gilavutneske Š. Bajramovik

1000

Вториот светски и црковен музички фестивал ќе се одржи на 7-8 јуни во Ниш, во чест на музичкиот гигант Шабан Бајрамовиќ. Фестивалот ќе се одржи на летната сцена, а влезот ќе биде бесплатен. Фестивалот ќе го отвори трубачот Небојша Сејдиќ, внукот на познатиот Фејт Сејдиќ. Музичката сила на овој фестивал е оркестарот “Црна мамба” предводена од Небојша Саитовиќ. Уметничкиот директор на фестивалот, Кариман Алијевиќ, вели дека претставата “Мамби” со “Црниот двор” минатото лето покажала дека таквиот фестивал е потребен за Србија. “Планирано е на 7 јуни да имаме културен дел од програмата на фестивалот каде што во Нишкиот културен центар се планира трибина за наследството на Шабан. За 8-ми јуни планиравме да се отвориме веднаш до Небојша Сејдиќ, а потоа “Апсолутно романтични” и “Мамба” ќе се појавуваат еден по еден, рече Алијевиќ.

Dujto  sumnaleskoro muzikano festivali  ka ikergovel  ko 7 thaj 8 to Juni ano Niš, ko sajdipe e bare muzikane anaveske  Šaban Bajramovik.  Festivali ka ikergovel khi nilaeskiri hala, aso o kuvibe ka ovel bi lovengoro.

Festivali ka putrel ole o pendjardo trubači Nebojša Sejdik,  unuko  e penđarutneskoro Fejt Sejdik. Muzikano takati thar akava festivali thano thar ikeripe e orkestaresko ,,Kali mamba” legardo thar Nebojša Saitovik.

Umetnikano direktori thar festivali thano legardo thar Kariman  Alijevik, savo vakerela bašh o ,,Bambi”  thar ,,Kali avlin” o naklo berš sikavge  thar asavko festivali isi panda but berša valanite te ikergove ani Srbija.

Ka ikergovel ko jekh dive  thaj  kulturaki čipota  ikeribnaja tribina puterdi bašh o đjivdipe e Šabanesko  thaj oleskoro vazdipe khi kulturaki umal, thaj pali odova tavdela  o tajsuno dive 8 to juni i sasti čipota e festivaleski.

Hazri kerga:Neđmedin A.-Roma Press