Tar avdive maśkar o đivde nane o penđardo gitaristi Denis D.- Śuto Orizari ano kalo

285

O Śuto Orizari avdive ano kalo pakhardo naśagem panda jek terni duśa, śukar manuš, amal thaj but baro pakavutno ko Allah thaj ano jek śukar muzičari. O Timi taro Roma Press akava haberi halilemle sar na čačuno numa o realiteti tano has, soske kana diso o Devel mangela agaar thaj tadani odova ovela. Denis ačoveja ano amare vile sar śukar manuś, aso o Devel molinajale te deltut śukar than ano Đenneti. Sov rahati prala Denis te śukar delija ka ačon amenge sakana te ikhera tut ani amari godi.

По повод 8- ми Април Светскиот ден на Ромите тимот на Рома Пресс ве известуваме дека денешните активности live- емисии, теренски известувања, планирани дебатни трибини поврзано со одбележување на денот на Ромите ке бидат одложени за утре поради прерано изгубен живот на Денис Демиров од Шуто Оризари.

Roma Press Havlarela đi savorende save sine planirime misafirija ano live emisie avdive panle e Romane biđukoja 8- to April ka ikergoven ano tajsuno dive, sa sebepi baš o našhalipe panda jek terni duša tar Śuto Orizari Denis Demirov.
Sajdipnaja!
Со почит!
Тимот на Рома Пресс

Hazri kerga: Timi Roma Press..