Avdive o ministeri Aksel Ahmedovski refereriringa piri jekhe beršeskiri buti ki Rađji Makedonijaki

927

Во Владата на Република Македонија денес  се  одржа прес конференција како и  отчет на работата на кабинетот на министер без ресор задолжен за имплементација на  Стратегијата за Ромите во Македонија г-дин Аксел Ахмедовски. Се презентираше сите досегашни активносто реализирани  од страна на кабинетото на министер Аксел Ахмедовски со сите министерства како и локални самоуправи поврзани со проекти за поддршка на Ромите во Македонија. Стипендии, медијатори, инфраструктурни проекти се со цел за подршка како и подобрување на општата состојба на Ромите во Македонија. Исто  така  најави за утрешниот ден, истекувањето на Конкурсот за доделување на стипендии на ученици Роми од јавните и приватни како и средни училишта во учебната 2018-2019 година. На конкурсот годинава се предвидува во програмата да се доделат 880 стипендии.

Ki rađji tari Republika Makedonija avdive ikergapes press konferencija sar thaj otčeti  e bukaki taro kabineti e ministeresko bizo resori vastaluno baši Dekada thaj Strategija e Romengiri ki Makedonija rajo Aksel Ahmedovski.

Kergapes  šukar prezentacija  dende  čačune podatokonsar tari leskkri đji akanutni buti save sa tanende puterga kontakti thaj kerga arka ki umal buti keriba e ministeriumensar save valani te den arka e Romen, lokalnikane komunensar panle e proektensar ko lačharibe o đjivdipe e Romengoro ki Makedonija.

Stipendie, medijatorija, infrastrukturake proektija thaj aver, hem sa odova baši jek gndo-celio,  te ikerkerelpes o lačharibe taro sasoitno đjivdipe e Romengo.

O Aksel A. Ikerga akava šajdipe thaj kerga jek Havlaribe (soopštenie)  baši  o tajsuno dive agorkerela o konkursi baši o stipendie ko  sikle Roma taro dikle, maškarutne thaj privatnikane siklovne ke beršeskkri siklovni 2018-2019 berš,  adala so đji avdive na apliciringe te keren sigo odova te šaj te na nakhaven o vakti e apliciribasko

Pobuter ko teluno linko video tari sasti sahni konferencija

Hazri kerga: Neđmedin Abdula-Roma PRESS