I Germanijake ko avutne 40 berša ka valani olake 260.000 manuša bukarne ko jekh berš

939

Во наредните 40 години Германија ќе има потреба од 260 илјади доселеници годишно за да го намали недостигот на работна сила, произлегува од една студија на Закладе Бертелсман. Во иднината Германија ќе биде зависна не само од доселеници од земјите од Европската Унија, туку и надвор од неа”, се наведува во студијата. Во спротивно, бројот на вработени во Германија до 2060 година ќе се намали за 13 милиони.

Germanija ko avutne 40 berša  ka ovela valanipe  taro 260 milja  manuša avere puvjendar  bukjake, te šaj te hularel  o valanipe  bukarne tanendar, sa akava iklovela tari jek kerdi studija ko Zaklade Bertelsman.

Germanija ko avutnipe ka ovelake but valanipe  na salde  taro manuša so avena taro avera puvja, numa thaj manuša save tane hem đjene tare Evropake phuvja, vakerelapes ki akaja studija.

Iramale ten a kerela akava tadani I Germanija  đji 2060 berš ko jek berš, latar ka hulavelpes pašheder 13 milionija.

Ko akava moment salde 30 milja avena ko jek berš manuša save thane ikerimale ko zanaetiska bukarne  thaj odova save nane lengere puvja đjene taro EU, odova numero valani te bajrovel ko 150 milja, vakerelapes  ki akaja studija.