Avdive o Ministeri Muzafer Bajram thaj o Samka Ibraimovski ani vizita e Romensar tar Bitola dikhen Video..

405

Avdive o Ministeri Muzafer Bajram thaj kandidati baś bičaldo tar alosaribnski jekin 5 Samka Ibraimovski sinelen bukarno dikhipe e Šerutneja tar dis Bitola Nataša Petrovska, o lav keriba sas baš aktuelna problemija thaj sar te arakelpes solucija e pajneske ani romani mahala anavkerdi Lubojno.

Министерот Музафер Бајрам и Кандидат за пратеник од изборна единица 5 Самка Ибраимовски  денес остварија работна средба со градоначалникот на општина Битола, Наташа Петровска.

На средбата беа дискутирани проблемите со кои се соочуваат граѓаните на Ромските населби во однос на електричната енергија и водата за пиење. Исто така посебен фокус се даде на изнаоѓање на системски решенија за посочените проблеми.Во септември се очекува и реализација на проектот во населеното место ” Љубојно ”. Самка Ибраимовски имаше  средба и со жителите Роми  од Битола- Баир- Љубојно.

Dikhen video