Britanijaki Rađji nanela kerdi Nacionalnikani strategija bašh integracija e Romengi

768

На страницата Travellerstimes, пред неколку месеци беше објавена статија која детално ги опишува неуспешните обиди на Велика Британија да воспостави стратегија за интеграција на Ромите, која Националната федерација на ромските групи “се загрижени на многу нивоа”. Новиот извештај за мониторинг на граѓанското општество за имплементација на националните стратегии за интеграција на Ромите во Велика Британија го истакна неуспехот на владата да ја интегрира ромската заедница во британската заедница, се вели во статијата.

Ki rig tarp Travelestimes, anglal nekobor čhona  sas dočivdi  statija  savi but šukar kerduni  baši našukar realiziribe  tari Bari Britanija  čivibaske  strategajia  baši integracija  e Romengi,  savi i nacionalnikani  federacija  tare Romengiri kupa  tane but fuhalime baši akaja resarin so nane kerdi.

Nevo vahtavi  taro monitoring  đianeskkro  opštestvo  implementacijake  ko nacionalnikani strategija  baši integracija  e Romengi ki bari Britanija  nakela ko na čalipe tari rađji  te kerel diso pal integracija  e Romane kedinake  maškar  Britanijakere dizutne, vakerelapes ki akaja statija.

Pilot proekti kerelapes ikeripnaja tare Evropakiri  komisija,  generalnikano direktori baši nijamalipe  thaj kerela koordinacija ko centari  tare politikake studie  ko Centralnikano evropikano  univerziteto,  partnerikane  buteder  maškar đianeskere Romane organizacijensar (mreža taro lokalnikane  kedina e Romengere ERGO- Mreža), Evropakoro  centri  baši hakaja e Romengere,  Romano Evropakoro fondi REF,  Sa kedimo numero upreder  90  birađjakere organizacie, ekspertija taro 27 puvja đjene tare Evropaki unija.

Pobuter teleder ko lendo linko

Lendo linkoportal-udar.net