NRC- Ašmet Elezovski kho dikhipe e Premiereja thar R.S.M. Zoran Zaev

1318

Премиерот Заев прими делегација на здружението Национален Ромски Центар, чиј извршен директор, Елезовски му врачи признание за придонес во обезбедувањето мир, благосостојба, развој и интеграција на Ромите и сите останати граѓани во државата. На средбата, претставниците на здружението НРЦ, во одделни излагања го запознаа премиерот Заев со својата работа и програмски цели, истакнувајќи дека тие работат на подобрување на правата, не само на припадниците на ромската заедница, туку на сите граѓани со различна социјална и етничка структура, особено на маргинализираните и социјално најранливи категории.

Premieri Zaev  hulinge oleste delegacija thar Birađjakiri  organizacija  thar Nacionalnikano Romano Centrumi, kasko izvršnikano direktori tano o Elezovski savo denga ole Šukrinkerin  bašh anibe thaj ikeripe o Sansari khi Raštra, buvlaripe thar i integracija  e Romengiri thaj sa e avere đihanengiri save đjivdinena ki Utarali Makedonija.

Ko dikhipe, pretstavnikoja tharo NRC, ulavde kerge lafi  bašh pobuter phanle teme e đivdipnaskere, thar i programa e Premiereski vakeribnaja so von kherena buti  te lačharelpes o hakajipa ulavde e Romengere, numa thaj sa e averengere save đjivdinena ki Utarali Makedonija, aso maj but thar  marginilizirime  thaj socijlanikane  kuvde kategorije.

Ašmet Elezovski ko buvle  vakerga poro gndipe bašh i aktuelno resaripe e Makedonijake Romenge numa thaj buvleder, ki mangin sar te arakelpes solucija posiguriteteja te iranelpes o muj e Romengoro ki Makedonija sar sa e avere đihanensar save barabutne đjivdinaja ki Republika Utarali Makedonija.

Hazri kerga: Roma Press