8-to April thano na bukarno dive bašh Maškar đianeskoro dive e Romengoro

1322

Министерството за трyд и социјална политика соопши дека согласно Законот за празниците, 8 април (понеделник), Меѓународниот ден на Ромите е неработен ден за граѓаните припадници на ромската заедница во Република Македонија. Од Министерството за труд и социјална политика на граѓаните припадници на ромската заедница во Република Македонија им го честитаат Меѓународниот ден на Ромите.

Jekto dive e kurkesko  8-to April thano na bukarno dive ko nišankeribe e Maškar đianeskoro dive e Romengoro.

Ministeriumi bašhi trud thaj socijalna politika havlarge  ikerde e Kanoneja bašhi biđjuko 8-to april  (ponedelnik),  Maškar đianeskoro dive e Romengoro nane bukarno dive e đihanenge Roma  ki Republika Utarali Makedonija.

Tharo  Ministeriumi bašh trud thaj socijalna politika  e đihanenge  thar Romani khedin  khi Republika Makedonija thaj bahtarela  sa e Romenge o maškar đianeskkro dive 8-to april.

Hazri kerga: Erdjan M. –Roma Press