Anglo vastalo lil bašh edukacija, jekto fori khi Romani čhib

994

Pal rodipe e Komunake  Alosdaribnaske komisijatar  Šuto Orizari, rodinge akala avutne Alosaribe  thar e Raštrakiri alusaribaskiri komisijatar te  ovel iramo vi ki Romani čhib  edukacijakoro lil baš o džene ko alusaribaskere thana ki Komuna Šuto Orizari .

Ko profili taro prezidenti tari alusaribaskiri komisija ko Šuto Orizari, Ajet Osmanovski  ko lesko profili ko jekto fori sine prezentirime akava lil save bare hošibnaja  vakerge Oven saste bašh ikerkeripe i Romani čhib ko asavke valanutne lila save ka oven ki arka e manušenge save ka oven vastalune ko avutne Alosaribe.

O Jaše Sefer ko anav  e  đjenipaske thar Komunaki  alosaribnaski komisija  thar sasto đjenipa sine ikerdi akaja inicijativa thaj sigo vakteske sas realiuirime olengoro rodipe thar o DIK kaske isi olen učo gndipe.

O Romane aktivistija lošale baš akava nevipe thaj phenan kaj si avgo lil savo ka del olen dumo, thaj iramo ki čhib pašibnaja e laforensar save ikerenalen telal komunikacija e Makedonijake Roma.

Panda jekvar – Oven saste  bašh o sajdipe amare dajake čibjake Romani čhib.

Hazri kerga:Neđmedin A.-Roma Press