Avdive misafirija ani dis Vinica uče pretstavnikoja tar EU..

318
Денес, на 17.09.2019 година претставникот од Европската комисија, советник-координатор за ромската политика Марта Гарсија Фидалго, претставникот на Делегацијата на ЕУ Нафи Сарачини, претставникот на РРЦ Ипек Усеинова, директор за проект во програмската канцеларија на Советот на Европа за Северна Македонија Хадис Реџепи и извршниот директор на РДДА Сонце и националниот фокусен пункт на ROMACTED во Северна Македонија, Ферди Исмаили имаше посета на терен на Општина Виница каде се одржа средба со градоначалникот на општина Виница, се разговараше за придобивките од проектите на ЕУ, реализирана е и средба со Акционата група на Заедницата (ЦАГ), се организираше и  посета на лице место во ромската населба во градот Виница.

Avdive ani dis Vinica sas bukarno dikhipe e šerutneja tar akaja dis pretsvanikoja tar EU kordinatori panle Romane politikaja Marta Garsija Fidalgo ko barabutnipe lele than vi tar programa Evropako konsileski ani Utarali Makedonija Hadis Ređepi, ROMACTED sar đjeno olendar o Ferdi Ismail thaj avera.
O misafirluko sar te dikhelpes sar ikerenapes e programe phanle e Evropake Unijatar thaj olengi realizacija, maškar ko akava sas olenge thaj prioriteti te dikenpes e korkore Romensar  thar dis Vinica.
O Timi save sas misafirija ani Vinica sas olen šajipa thaj te keren vizita ani mahala te diken savoj tano o hali e đjivdipasko numa paš paše hem te oven e korkoro dizutnensar
Jekajek asavki vizita phanle bukarne agendaja ka realizirinipe thaj ani diz Veles.
Hazri kerga: Roma Press