Avdive tavdela i realizacija tar atmosfetska kanalizacija e dromeske Hađi Jovan Śiśkov.. dikhen Video

321

Avdive ani vizita o Premieri e themako ani Komuna Śuto Orizari barabar e Šerutneja Kurto Duduś ko dikhle o thavdipe tar atmosferska kanalizaciono mreža savi kerlapes ano drom Hađi Jovan Śiśkov.

Денес Премиерот на Република Северна Македонија Зоран Заев ја посети Општината Шуто Оризари заедно со Градoначалник Курто Дудуш се упатија на улицата Јован Хаџи Шишков каде што започна реализацијата на атмосферска канализациона мрежа(целосно подземна атмосферска канализација).

Продолжуваме да поддржуваме трајни проекти за подобар живот на граѓаните. Општина Шуто Оризари е една од првите општини која започнува со реализација на инфраструктурниот проект за кој доби грант од ТАВ програмата, во вредност од 72,6 милиони денари,укажа Зоран Заев.

Станува збор за изградба на атмосферска канализација на улиците „Хаџи Јован Шишко“, „Брсјачка буна“, „Гарсија Лорка“ и улицата „Нов живот“.

Hazri kerga: Neđmedin A. Erđan M.Fuat A.- Roma Press.