Ekipażi tar araplani(ujrardo) na mangla te kerel deportacija Romane jerijeske (familija)..

253

Deportacija tar jek Romane jeri(familija)savo kamlapes te kerelpes realiziiribe ano ekvaśhipe e ćhoneske Mart, Sar so vakerlapes ani informacija kerelaleps lafi bash Romano jeri savo pobuter tar 20 berśha đjivdinena ani Germanija numa pal odoborom berś angapes solucija akava jeri te iranelpes palpale ano KOSOVO, Numa i deportacija na mangla te kherel ola jek aviokompanija.

Sar so vakerlapes tar lendi informacija, akava jeri tane śtar manuśha thaj maśhkar olende isi 4 ćhavore ano berśhipe tar 8 dji 17 berś, ano jekh vi ola trubuja te oven deportirime barabar pere dajaja save đjivdinena ani dis Northajm -Germanija.
Sar so vakerlapes ani informacija olengo dat anglal 6 ćhona sas deportirime ano Kosovo.

Депортацијата на едно ромско семејство се реализираше во средина на Март, Станува збор забор за семејство кој помина голем дел од својот живот во Германија, депортацијата пропадна затоа што екипажот на авионот одби да ја изврши депортацијата.

како што се укажува во превземебата информација станува збор за семејството Тоска кој живее во Нортхајм во Долна Саксонија повеке од 20 години. семејството се состои од четири малолетни деца на возраст од 8 до 17 години исто така и тие требаше да бидат дел од депортацијата заедно со нивната мајка.
Инаку таткото на децапа пред 6 месеци веке е депортиран во Косово преку мисијата на СЕК.

Roam Press lendo tar: https://www.wsws.org/de/articles/2021/05/06/absc-m06.