Finansijako dejbe dumo baš siguritetna khera e đuvlenge..

223

Ministeri baš manušikane hakaja thaj našle manušenge ani Bosna thaj Hercegovina, Miloš Lućik thaj o direktori tar USAID ani Bosna thaj Hercegovina, Nansi J.Eslik,ćhivge piri vashramin ano Phanlo lafi(dogovor) baš granti tar 160.468 KM ano ovto Birađake organizacijencar save isi olen siguritetna khera baš e đuvla save preperena telal i zor thaj pagerde nijamija(pravo).

Sebepi baš akala grantoja te tavdel o buthi kheripe tar olengere siguritetna khera kana e đuvla araklagovena ano zori thaj keripe upral olende pageripe olengere manušikane nijamija te ćhivenpes ano akala siguritetna khera te ovelen arakhimos, thaj maj but akana ano akala phare vaktija kana arakenapes sa e thema panda jeke problemeja panle e pandemijaja tar Kovid 19.

Ministeri Lućik vakerela o numero baro tar dejbe zor upral e đuvla si baro, maj but akana panle tar problemoja e pandemijaja thaj odoleske prekal o USAID ka delpes dumo e asavke đuvlenge te oven čivde ano siguritetna khera.

Министерот за човекови права и бегалци на Босна и Херцеговина, Милош Лучиќ и директорот на УСАИД во БиХ, Нанси J.Еслик, потпишаа Договор за грантови во износ од 160.468 КМ со осум невладини организации кои треба да имаат безбедни куќи во БиХ.

Целта е да се поддржи работата на безбедни куќи за сместување на жртви на родово базирано и семејно насилство, особено во контекст на последиците предизвикани од пандемијата на коронавирус.

Министерот Лучиќ рече дека се зголемил бројот на семејно насилство и насилство врз жени, особено за време на пандемијата на коронавирус и тие решиле да помогнат во работата на безбедни куќи во соработка со УСАИД, така што тие ќе можат да продолжат со активности за да им дадат помош на жртвите на насилство.

Насилството не може да се искорени со правни норми, но можеме да работиме заедно за да ја подигнеме свеста за овој глобален проблем, што е драконско кршење на основните човекови права и тешка форма на дискриминација врз жените – рече Лучиќ.

Roma Press- lendo tar:http://www.portal-udar.net/wp-content/uploads/2020/07/lu%C4%8Di%C4%87_usaid.jpg