Italijake Roma darana thar rasistija save vakerena ka mudaren olengere čhavoren

837

Протестот во Рим од страна на партијата Форца Нуова, која претставува екстремен италијански закон и се карактеризира со неофашистичко однесување. Оваа политичка формација ја демонстрира својата ултранационалистичка доктрина позната по силниот социјален конзерватизам. Тие се залагаат за Латеранскиот договор потпишан од Мусолини во 1929 година. Десничарите ќе се фокусираат на спротивставување на ромската населба Via Salviati и побараа од населението да се изјасни со користење на слоганот “Затвори го циганскиот камп веднаш”. Жителите во кампот се плашат бидејќи оваа политичка организација е екстремна и промовира насилни дела против Ромите. За да се заштитат себе си, сиромашните непоканети луѓе побараа помош од италијанскиот Министер за внатрешни работи, Матео Салинини. Како што изјави Хуан де Диос Рамирез-Ередија, адвокат и новинар и потпретседател на Ромската унија, тоа е “како да побара лисица да заштити кокошка”.

Protesto ano RIM  thar rig e partijako Forca Nuova, savo dikhovela ekstremnikane  italijako kanoni  thaj kerlapes karakteristika  e neofašistikane leljaribnaja. Akaja politikani  formacija  kerla demonstarcija thar pli ultranacionalnikani doktrina  penđardi prekal  o baro  socijlanikano konzervatizmo.

Ola gndinena  bašh Lateranstko phanlo lafi hramome  ko Musolini ko 1929 berš.

E Desničarija  ka keren fokusi  te oven mujal  o romane atarija  Via Salviati rodela thar dizutne  te vakeren poro gndipe prekal o nevutno moto savo si anavkerdo,,  PHANDEN E romengere  kampoja maj sig,, .

E diyutne Roma darana thar akaja  politikani organiyacija  save thane penđarde ekstremistija  thaj ola sakana kerena promoviribe  yorjale kotora  mujal e Roma.  Te šhaj te keren peske siguriteto ola rodinge arakibe kotar o Ministeri andrune bukenge ki Italija Mateo Salvini, numa  Huande  Dios Ramirez  avukatija, žurnalisti thaj telal presidenti ki Romani Organizacija  pal akava rodipe vakerga ,,sar te phene rodingen olestar lisice te phandel disave khajna”.

Hazri kerga: Erdan M.-Roma Press, lendo thar UDAR