IVZ-Tani mujal (protiv) te na mukelpes te kldinelpes o Fitr Namaz ano Đamie..

185

Te čače anelapes policijako ari ano avutno vikendi  ko vakti tar amaro maj baro biđuko Bajram, tadani  tumen sar  kompetetna organija e themakere ka našaven i pakiv (doverba) tar sa e e islamsko pakavutne, valani te gndinen  baš amari them so araklagovela anglal  parlamentareskere alosaribe, hramonelapes  ano lil bičaldo tar Islamsko pakhavibnaski  khedin tar Makedonija.

E palune nakhle vikendoja ni jek fori na angapes decizija te pandelpes sasto vikendi ano karantin ja policijako ari, thaj akava te akana anelapes agaar sar so vakerla i Komisija baš zaraznikane nasvalipe tadani savore ka gndina so akava kernale sa mangipnaja te šhaj te na muken te kldinelpes o Fitr Bajramesko namazi savo ikergovela jek fori ano berš, vakerlapes ano lil bičaldo tar IVZ.

Ако се воведе полициски час целиот викенд, за време на нашиот празник Фитер Бајрам, тогаш вие како компетентни органи ќе ја изгубите довербата од сите верници од исламската заедница, имајќи предвид дека земјата се наоѓа пред одржување на парламентарни избори, пишува во писмото на Исламската верска заедница до Владата.

Ние како верска институција постоиме за да им служиме на верниците и нема да носиме товар над грб одложувајќи го намазот на Фитер Бајрам во џамија, пишува во писмото на ИВЗ и се додава дека додека ќе се извршува намазот, ќе се почитуваат сите препораки. Воведувањето на полицискиот час, како што се најавува, ќе ги иритира верниците од исламската заедница, бидејќи цел месец по ред во ниту еден викенд не беше воведен полициски час, а ова ќе значи дека намерно нема да се дозволи намазот на Фитер Бајрам кој се одржува еднаш годишно, пишува во писмото.

Рома Пресс-ИВЗ