Khedipe tar Centralnikano thaj izvršnikano komiteto tar PDPR ani Vinica..

352

Општинската сала во Винца беше претесна за членовите на централниот и извршниот комитет на ПДПР. На настанот што беше организирана од извршниот комитет на партијата ПДПР присуствуваа околу 350 преставници на ПДПР кои едногласнона ја избраа Џелјана Асанова  од Штип, д-р.по општа медицина, за претседател на форумот на жени на ПДПР. Исто така Руфат Јашари од Куманово, дипломиран професор по историја беше избран за претседател на формумот на млади. На состанокот покрај актуелно именувања и дополнувања на членови на партијата, се говореше и за актуелната политичка сосотојба во Република Северна Македонија како и за плановите и програмските идеали и движење на партијата. Исто така од партијата не известуваат дека се уште не е донесен конкретен став за коалицирање. Одлука ке се донесе после направените меѓупартиски состаноци кои следуваат во наредниот период.

Komunaki hala ani Vinica sas tikori khedipnaske sa e đjenen tar centralnikano vi o izvršnikano  komiteto tar PDPR.

Ani čipota savi sas organizirime đji  izvršnikana komiteto e partijako PDPR lena than  upreder 350  pretstavnikoja  save jeke hangoneja  ikherge e Đejlana Asanova tar Štip d-r pal opšto medicina, sar presidenti tar forumi e đhuvlengoro ani partija. Aso o Rufat Jašati  tar Kumanovo preperela oleske o vas sar presidenti e ternengoro ani partija PDPR-Aso isile agorkerdo fakulteto pal historija.

Ano akava khedipe kergapes turlija hemime lavkeribe  maškar o đjenutne e partijake, numa na angpaes paluno lav kasa ka kuven ani koalicija tar disave pobare politikane partijensar, odova ačovela ano  angluno vakt te anelpes decizija maškar partijako đjenutno dikhipe.

Hazri kerga:Erđan M-Roma Press