Ko Avutno Popis ka bešhel thaj i grafa bašh etnikano preperipe

1115

Зоран Заев и Али Ахмети се договорија – граѓаните ќе се изјаснат и за етничката припадност на пописот следната година, Според информациите законот е во финална фаза, според планираното се очекува уште неделава да помине на влада.До крајот на март да се изгласа во Собранието.

Zoran Zaev thaj Ali Ahmeti sar legarutne taro akanutno rađjalipe ki Utharali (severna) Makedonija ange paluno lafi bašh  o avutno akale beršeskoro ikeripe taro Popis te bešhel thaj grafa vakeribaske thar etnikane kedinakoro. Sar so vakerelapes o kanoni tano ko paluno hazrluko, thaj kamlapes akava kurko te nakhel taro vasta e Rađjakoro.

Kamlapes đji ko Marti vi te nakhel taro Khedipe, sar so vakerelapes ulavde  salde  bašhi e etnikani grafa so na kamlapes te bešelpes, numa vaydingapes pobare dileme thaj na jekhajekipe odoleske iranelapes palpale i grafa thar etnikani kedin.  Aso aver momento taro o nanaklo popisi savo kamlapes te agorkerelpes panda ko 2011 berš- phanle  e manuša save tane avrik tari amari phuv pobuter taro jek berš vi ola ka dočhivenpes ko popis, numa nane te kuven ko pherdo numero okolensar save so đjivdinena ki Raštra.  Baši realizacija taro akanutno popis lovengoro harđjibe kamlapes te legarel  8,5 milionija evrija.

Sar  Romani khedin,  đji poerati na agorkergapes o bare debate thaj lafi keribna ko socijalnikane mreže pal akaja čipota panli e Popiseja, numa  sas baro naikeripe o popis  maškar sa e Roma ko jek hango, savore ange decizia – nane te ikloven sasa ko popis te na araklagovela grafa pal etnikane kedin, soske salde agare šhaj te vakera amaro čačikano numero  sar Romani  khedin khi Makedon ija.

Numa  ko  sa akava panle e popiseja jekhe hangoja araklepes e Romane-NVO,  Đihanengere kupe,  Intelektualnikane kupe thaj Romane medie numa, thari politikani umal  ko baro hango nekobor fori  ko diklo thaj ko  pressija sas vakerdo saldevahtavi ja palem stavi thari partija PCER  thaj o Deputati Samka Ibraimovski,  savo sas o jekto manuš savo kerga iramale lafi bašh o popis vakeribnaja, te na ovelasas i grafa bašh etnikani kedin kha bešhela pali e Roma te na ikeren o Popis thaj te na oven kotor  olestar.

Hazri kerga:Nedmedin A.-Roma Press