Me so sijum Romani odoleske naneman buti

927

По завршувањето на Медицинската школа, Сања Салешиќ, 26, од Приједор, не се колебаше за продолжување на образованието. Беше запишана на Факултетот за здравствени студии на Пан Европскиот Универзитет “Аперион”, на одделот кој се наоѓа во општина Нови Град / Босански Нови. Причината за изборот на овој интерес е желбата да им се помогне на другите, како што истакна “сознанието дека помогнав некој, ме исполнува и ме прави среќен”. Сања дипломира во 2017 година и заработи повеќе сестринска титула. Работела како приправник, и таа само работела во старечки дом, во ноќни смени и непријавени. По неколку години напор и неспособност да најдат работа, се очекува лицето да се демотивира. Бидејќи таа не можеше да најде работа во професијата, се пријави на други позиции, но не успеа.

Pali agorkeribe  Medicinako siklovibe, Sanja Salešik 26 berš tharo Prijedor, nikana na činavga te na đjal po angle pire edukacijake siklovibnaja. Sine hramome ko Fakulteti  bašh sastipnaske  studie  ko Pan Evropsko Univerziteti ,,Aperion” ko kotor thar nevutni dis.

Šarti agorkeribnaske akaja siklovni sas olake šerutni čipota te iklol ko anglalipe  e manušenge thaj te del olen dumo, thaj me  kana te kerav asavko diso odoleja pergovela mo ilo vakerela I Sanja. Sanja diplomiriela ko 2017 berš thaj kerga buti  pobuter sar sastipnaskiri phen. Kerga buti sar pripravniko, thaj odova salde aktivirimi sine ko phurengere sastipnaskere khera, thaj odova sakana  sa rakjateskere arija bukake, numa thaj sa adaja buti kerga khoni na prijavingala sar oficijalno bukarni.

Kana kerelapes  lafi averenge savore e asavke edukacijake siklovibaja arakle peske buti numa  me na. Gndinava šhaj isiolen bah, soske  e avere dizutnen nanelen šukar gndipe bašh amenge e Romenge. Panda  ola gndinena amen našti, ja namangaja te kera buti, thaj adava hem kana agorkeraja učhe siklovne ja palem disavo koleđ ola nikana na iranena poro gndipe prekal amende e Roma, vakerela I Sanja bašh o portal Udar.

Pali sa akala berša rodipe buti, thaj manušeske avela tadani hem I demotivacija. Akana kana rodava ki miri profesija buti našti arakava, thaj o palune berša rodava hem aver buti te kerav avrik tari mli profesija pal pale našti arakava buti, tadani resarela manuš ko gndipe – Me so sijum Romani odoleske našti arakava buti ja palem diso aver..

Hazri kerga: Roma Press lendo thar portal Udar