O Ministeriumi bash obrazovane vakerla o sikhlovipe e berseskkro te thavdel potikore ćasonencar posebnikane materijaja

405

OFundavne sikhlovne te thavden peseskere edukacijake bukarnipnaja numa potikore arencar sikhlovibnaske,thaj te ovelen posebnikane chane bukakoro ko suśtinska materije savendar sijhlovelapes, havlarela o Ministeriumi bash edukacija ani Makedonija.
👇👇
Основните училишта да продолжат да ја реализираат наставата со скратени наставни часови, но да се внимава да се запази суштината на наставната материја која се изучува, соопшти Министертството за образование и наука во врска со високите температури во земјава и обврската на основците до 17 јуни да следат настава од учебната 2023/2024 година.

Во соопштение до медиумите, МОН наведе и неколку препораки за заштита на учениците од топлото време – училниците и другите простории кои се користат во училиштето постојано да се проветруваат, учениците да се поттикнуваат и да им се овозможи да консумираат поголемо количество вода и за време на училишниот ден да не консумираат масна и храна што содржи поголемо количество шеќери.