Pallpale nahalovipe e buseske dromaripnaja 19 thaj 20 ko Suto Orizari..

260

Palpale problem thaj nadromariphe tar privatna busija numeroja 19,20 save rotirinena ani Komuna Suto Orizari.

Javinako Roma Press dikhla tar napaldipe e busengoro ani akaja lokacija aso e dizutne holame reagiringe dji amende pucindor dji kana panda akava ka ovel.

Ako silen problemoja so na pukhinena olen o JSP tadani kaj djana amare pare amen so ikavaja amenge jekhe masekoski karta, nasti resaja ano amare bukija, e pophure vakerena isi amen zakazime doktoreske intervencii thaj dikhlaripe.

Akava pobuter nasti, isi li amen khoni amenge te vazdel poro hango, te buninelpes dji kana ko 21 veko amen ka pukina amenge karta a ola nane te oven akate, savo akava djivdipe amaro.

Tari aver rig e prevoznikoja vakerena piri dukh trin chona trubuj love te del olen o JSP bas olengoro paldipe ani akaja linija, thaj ola vakerena ako na dena olen olengere love von nane te iranenpes ano redovnikano soobrakajnikano dromaripe.
Di ano akava momenti na resla dji amende informacija bas o gndipe anibaske solucija tar JSP.
👇👇👇
Рома Пресс како што можеше уште од утринските часови да забележи дека не собраќаат приватниот автобуски превоз според линиите со бројот 19,20 и дуги.
Вчера неофицијално беше најавувано од страна на превозниците дека од денес нема да сообраќаат на линиите поради неисплатен долг од страна на ЈСП.
Жителите од Општината Шуто Оризари се жалат на повторно новата состојба со автобускиот превоз и се запрепастени од тоа што месечно го плакаат билетот а впрочем истиот многу често не го користат.

За Рома Пресс граганите укажуваат дека од наутро секој ден немаат редовен автобуски превоз и со тоа им причинува голем проблем што неможат навремено да си ги завршат обврските до своите работни места, повозрасните се жалат дека имаат закажени здравствени прегледи и не стигнуваат на закажаниот термин исто така тие говорат за уште многу други проблеми со кои се соочуваат во 21 век.

Макекспрес како приватен автобуски превоз укажуваат дека поради неподмирените долгови од страна на ЈСП, се доведува во прашање нормалното функционирање на јавниот превоз.
Исто така тие барат исплата на долгот за август, септември и октомври и да се почне со редовна исплата на неделните аконтации за извршен превоз.
ЈСП до објавуване на информацијата не излезе со свој став по ова прашање.