Pres konferencija bašh agorkerdo proekti thar B.O.MIR (Sansari)-dikhen Video

997

Avdive khi maškarutni siklana ani komuna Šuto Orizari ,,Šaip Jusuf ” ikhergapes havlardi press konferencija thar rig e Birađjakiri  Organizacija MIR thar Skopje ko barabutno aktiviteti e komunaja Šuto Orizari thaj i maškarutni siklana Šaip Jusuf.

O aktivitetija tavdinge prekal vazdipe o gogaveripe maškar o poterne  thar olengoro reproduktivnikano thaj seksualnikano arakhipe bašh hakajimo (pravilno)resaripe.

Maj but dikhen ko teluno linko.. video

Hazri kerga: Neđmedin A, Erđan M. -Roma Press