Šerutno Kurto Duduš thaj prestavnikoja taro UNDP sas ki vizita ki Šutka te dikelpes đji kaj o lačharibe e Gradinkako ,,8 –mi April“

1165

Шуто Оризари ќе добие модерно уредена градинка по сите современи и инфраструктурни стандарди. Градинката ,,8-ми Април” во Шуто Оризари ќе стане една од најсофистицираните образовно-воспитни институции за предшколско образование. Градоначалникот Курто Дудуш и Претседателот на Општинскиот Совет Фатима Османовска заедно со претставниците на UNDP денеска го посетија објектот каде што се одвива реконструкцијата на градинката ,, 8-ми Април”. Ново реконструираниот објект ќе располага со кат каде што ќе се одвива дневниот престој на децата, втор кат предвиден за лоцирање на административните канцеларии на вработените и повеќе наменско поткровје каде што може да се планира реализација на детски креативни работилници.

O Šuto Orizari ka ovela  lačhi thaj modernikani anglal siklovni  šukare enfrastrukturake standardeja.

Anglal siklovni (gradinka) ,, 8-mi April“ ko Šuto Orizari  ka ovel  resardi thaj lačhardi ko jek taro majsofisticirime  edukacijake  siklojbaskere institucie  baši anglal siklovnakiri edukacija.

Kurto D. Šerutno tari komuna Šuto Orizari thaj  o prezidenti tare Komunakoro Konsili Fatime Osmanovska  barabutne e prestavnikonsar taro UNDP sas ko than e anglal siklojbaskko objekti savoj tano ki faza lačharibnaske thaj kerelapes buti upral leste.

Akava objekti ka ovele  jekto kotor  sar diveskoro bešipe e čavengoro, dujto kotor  baši lociribe e administrativnikane bukarnengo,  aso o trinto učharibe ka ovel ikerdo bašikheribe  čavorikane rekreativnikane  khelina thaj buti. Ko jek e anglal siklovna ka ovela  duj  puvjale učharina anavkerde sar ,,green roof“ lifti thaj bari avlin.

Havlarelapes, Đji kaj ovena šukar e vakteskere šartija bukake, tadani kamlapes te ovel agorkerdi i anglal siklovni ,, 8-to April“ đji ko agor taro čhon Fevruari ko nevo berš.

Hazri kerga : Neđmedin Abdula-Roma Press