Sikovska avdive sine ola dikhipe ko Sobranie Romane djuvlencar bas olengere problemoja..

354

Bichaldi(pratenicka) Ljatifa Šikovska avdive sine ola dikhipe ano Khedipe (Sobranie) e Interparlamentarno kupaja sar thaj o komiteti bas maskar khedina tar o khedipe.

Lavtema buthi keribnaske avdive ani olengiri agenda sine e Romane duvlake problemoja ki umal tar kherutnipaja, sastipe, bukarnipe,dokumentoja sar thaj i diskriminacija savi kerlapes upral i Romani duvli.

Sikovska vakerga ano akava sigo vakti ka ovel maj but olaki buti ano akala umala sa sebepeja te anelpes solicie bute problemenge savencar arakenapes o Romane djuvla ki amari them.

Пратеничката Лјатифа Шиковска денес во Собрание на Р.С.Македонија одржа работна средба со Интерпартиската парламентарна група за поддршка на правата на жената Ромка како и нивната инклузија и интеграција,исто така на истата средба учевствуваа и претставниците од Комитетот за односи меѓу заедниците.
Средбата се одвиваше на тема:
– Предизвици со кои се соочува жената Ромка во РСМ.

Во дискусијата на учесниците заедно заклучија дека најмногу на што треба да се скоцентрира фокусот на работата,а тоа е во делот за подобрување со бездомништвото, регулирање на лична документација,здравство, вработување, како и фактот со двојната дискриминација со која жената Ромка постојано се соочуваа и тоа по полова и етнички основа.

Лјатифа Шиковска укажа дека во периодот што следи ќе покрене низа активности,со која ќе придонесе подобрување на состојбата на жената Ромка.

Рома Пресс