Azemina Tomenenovik, tani i jekto Romani đuvl thaj studenti ko učo Centarlnikano Evropikao univerziteti ki Budimpešta

847

Аземина, дипломиран студент на економија и на Централноевропскиот универзитет во Будимпешта. Но, пред да биде посветен на проучување и мојот живот се пресели во Будимпешта, Аземина има стекнато големо искуство, градење на бизнис, или семејство и кариера. Како што ни кажа, сето тоа беше меѓусебно. Аземината беше една од нив, но нешто се случи следната година, со што се дефинираше нејзиниот понатамошен развој: “Уште во 2009 година, најдов работа, но и моја страст. Почнувам да работам како финансиски администратор во ромска невладина организација. Ова е местото каде што најпрво се сретнувам со ромскиот активизам “.

Azemina  tani  diplomirimo studenti pal ekonomija  ko Centralnikano evropikano  univerziteti  savo araklagovela ki Budimpešta, numa anglal te đivdinel ki Budimpešta  i Azemina nakla but baro vakti ko buti keriba  biznis, familija thaj ko jek hem kariera.

Sar so vakerela  sa adala buka sas lake sakodiveske ko jek than, numa ko 2000 berš, voj kuvga ki buti sar sekretari ko brokerikano kher. Pali salde trin čhona la sasla šajdimos te agorkerel ispito baši brokeri thaj odoleja te resarel ko licencirime brokeri  savo ka kerel buti ko maškar e kino bikinibaske  tare  lileskkro valanipe.

Numa  pali 2008 berš sas jek bari kriya baši akaja brokersko buti thaj e Azeminake putergovela nevo nevipa.

Ko 2009 berš pergovela lakkri mangin savi but čirla mangelala sa  sar finansijakoro administratori  ki jek Romani birađjakiri organizacija, thaj akava ovela  lake o jekto than taro Romano aktivizam.

Neve bukaja  thaj serije obuke  save sas organizirime tari Fondacija puterdo sasoitnipe ki BIH,  misija taro OBSE, thaj pohari tavdela lakoro buti keripe pobare đjandipnaja.

Azemina  maškar so voj tani prandimi thaj isila duj čave paralelno  tavdela lakkro edukacijakoro procesi,  aso tani hem but bahtali  so sas sar volonteri ko Saraevo thaj ko than sar koordinatori  ko lačharibe o lokalnikane akciona planija e Romengere ki komuna savi isila realizacijako buti keripe taro 2017 đji 2020 berš.

Pobuter ko lendo linko portal-udar.net