Tajson F. Romano Thagar agorkerga pli buti ki dujto runda..

1926

Фантастичниот Тајсон Фјури ја потврди својата фаворитска улога и успеа да го порази непоразениот Германец Том Шварц. Шварц мечот го отвори агресивно заземајќи го центарот на рингот, но многу брзо Фјури со неговата лева рака му стави до знаење дека тој е дојден по победа. Тајсон со лев преден директ константно му нанесуваше штета на Шварц, повремено после левиот директ поврзуваше десна и веќе овде беше јасно дека Германецот не е дораснат до нивото на Фјури. Втората рунда , Фјури ја започнува со контра гард и можеби ја избоксува најдобрата рунда во својата кариера. Голем број на серии удари завршија во телото и главата на Шварц. Доказ дека ударите се силни покажуваше изгледот на лицето на Шварц, чиј нос почна да крвари интензивно. При крајот на втората рунда Шварц после добра серија удари заврши на подот, но успеа да стане. Фјури веќе имаше намирасано крв и веднаш после знакот на судијата за продолжување со серија на удари од кои Германецот не можеше да се брани ја потврди својата победа. Тајсон Фјури со овој меч докажа дека кога е мотивиран и подготвен ниту еден боксер во светот не може да му парира. Том Шварц е талентиран боксер кој треба да го развива својот потенцијал, но во моментот е далеку од нивото на Фјури.

O Thagar (Krali) e Romengoro  Tajson Fjuri  panda jek fori sikavga so si vov sakana favorite  kana araklagovela ko ringo thaj e dujtone rundaja pelarga e germanco  Tom Švarc.

Švarc  tavdinga ko riungo agresivnikane khelibnaja ikeribnaja o ventari, numa harne vakteske o Fjuri pere  levo rigake vasteja  kuvgale jek angluno direct, saveja bičavga oleske mesažo  te ikerelpes ko ringo sostar o Fjuri avilo te ikerel o jekto than. Sasto maribna  o Tajson sa e levutne rigake vasteja  anela sas oleske direktna kuvibna  odoleja so sikavela sas thar anglalipe akale maribnaske o germnaco Švorc nane reslo te marelpes e Thagareja (krali) e Romengoro.

Kana tavdinga I dujto runda  sap o đjando dikholapes  sas bašh ikeribe o jekto thaj kotar o Fjuri sostar oleske šhaj te ačhovel ko historikani bešipe  sar maj šukar kheldi thaj mardi runda kotar o Tajson Fjuri. Tharo šukar mardo Švorc sikavela sas oleskoro muj thaj o zorale kuvibna save resarena sas upral oleste kotar o Fjuri, sostar olestar sasti dujto runda tavdela sas rta thar oleskoro nakh. Pali nekobor po zorale kuvibna ko bedeni kotar o Švorc anglal te agorkerel I dujto runda maribnaske o Švorc jekhe kuvibnaja perela angli o Fjuri ko than e podiumeske, numa pal odova thaj na sinele takati uštibnaske.

Tajson Fjuri  akale palune maribnaja sikavga  ki sasti lumja kana thano vov hazri  thaj motivirime  našti ole khoni peravelale ja palem te ovel oleske  sar partneri disavo bokseri. Tom Švarc  thano talentirime bokseri  savo valani  te  bajrarel poro potencijali numa ko akava moment thano but dur  kothar o nivo thar o Tajson Fjuri.

Hazri kerga:Erdan M.-Roma Press