9 – Socijalnikane stanija ulavde thane Romane familienge ano Novi Pazar

802

Заменик-премиерот на Владата на Република Србија и министерот за градежништво, транспорт и инфраструктура Зорана Михајловиќ денеска им ги предаде клучевите на социјални станови за девет ромски семејства во селото Блажево во Нови Пазар. Во оваа прилика, Михајловиќ рече дека е посебно задоволна од фактот што жените и нивните деца ќе се преселат во овие куќи за 20 деца. Шефовите на Делегацијата на ЕУ во Србија, Сем Фабричи, директорот на Канцеларијата за човекови и малцински права, Сузана Пауновиќ, и градоначалникот на Нови Пазар, Нихат Бишевац, присуствуваа на клучните задачи. Заедно со Европската унија, инвестираме девет милиони евра за социјални станови во 11 општини во Србија, каде што има 250 ромски деца. Ова е иднината на децата и тие се оние кои секогаш ќе нѐ потсетуваат дека сме една нација, дека Србија е држава на сите.
Пауновиќ изрази благодарност до заменик-премиерот Зорани Михајловиќ, велејќи дека министерството, кое има моќен мотор кој го враќа ветерот во реализација на вакви проекти. Таа му честиташе на градот Нови Пазар, бидејќи, како што рече, е пример за локална самоуправа што може да ги препознае потребите на своите сограѓани и да одвои средства за такви проекти. Бишевац рече дека околу 600.000 евра се инвестирани во реализацијата на проектот за девет ромски семејства, дека се решени и комуналната инфраструктура и асфалтирани улици.

Telal premieri  thar Rađji Republika Srbija thaj  ministeri bašh thanjaribe, transporti thaj infrastruktura Zoran Mihajlovik ulavge  e nahtarija  thar socijlanikane stanoja Ejna Romane familienge thar o gav Blaževo ano Novi Pazar.

Ano akava šajipe, Mihajlovik vakerga  mange thano baro hošipe thar akala familie thaj čhavore ka thanarinenpes ko akala stanija, maškar olende araklagovena 20 čhavore.

E Šefoja thar i Delegacija kothar o EU ani Srbija, Sem Fabriči, direktori thar Kancelarija manušikane hakajibaske, SuZana Paunovik, šerutno thar Novi Pazar, Nihat Biševac, lele maj but than ko hem valanutne prioriteti thar akava proekto.

Barabutne Evropake Unijaja investiringem ejna milionija evrija  bašh socijlanikane stanoja ko 11 komune  ani Srbija, savendar khedimoj o numero maškar ko adala familie isi povuter thar 25o tikore čhavore. Akava s kheraja thano anglalipe e maj tikore lhavorenge sostar salde ola ka anlaren ki piri godi so sijem nacija, thaj i Srbija thani Raštra savorengi.

Hazri kerga:Neđmedin A-Roma Press-romaworld