Ani Srbija čhinavgapes i vonrednikani sostojba iranelapes ano normalnikano đjivdipe

398

Ani eratutni bešin tar Khedipe (Sobranie) čhinavgapes o vonrednikano ikheripe e Raštrate, akava kanoni sas ando ano 15 marti, akale čhinavibnaja kamlapes  te delpes ano đjandipe so pobuter ani Srbija nane  na mukhlo phiribe thaj iranelapes o tromakeripe(slobodno) phiribe e đihanenge ki Srbija.

Numa isi disave merke so panda trubul e dizutne te ikherenpes ani lende te šhaj te arakenpes thaj, te na delpes šajipe te buvlarelpes o nasvalipe anavkerdo kovid 19.

Baš akaja anibe decizija (rešenie) denge pumaro hango 155 bičalde (pratenikija), mujal (protiv) na sine jekh bičaldo savore jeke hangoja ange akava kanoni. Thar khedimale informacie save si javna mukle, sar nasvale astarde tar Kovid 19  ani Srbija lingarela o numero đji 9.791 manuša.

Tar avdive javinako sa putrelapes ano buthi kheripe khi Srbija thaj pohari iranelapes o normalnikano đjivdipe e dizutnengoro.

Српското собрание вчера на оддржаната седница ја укина вонредната состојба, која беше воведена на 15 март, со укинувањето на вонредната состојба повеќе нема да има ограничување на слободата на движење, но исто така се информира дека во сила остануваат некои мерки како заштита за да се намали ширењето на вирусот.

Рома Пресс-фб.