E Roma tar sahno Sumnal lačharde fudbaleski federacija-presidenti ani federacija Rom tar Makedonija

236

Македoнската престолнина Скопје ке биде домакин на светско фудбалско првенство за непризнаени држави, региони и нации идната година, а во Конфедерацијата (КОИНФА) на независни фудбалски асоцијации кои не се членки на ФИФА и УЕФА, членува и ромската заедница. Ромите се обединија од целиот свет и веќе формираа фудбалска федерација на чие чело претседател е скопјанец. Мерфин Демир е претседателот на ромската фудбалска федерација, кој уште пред распадот на Југославија емигрирал со семејството во Германија и сега живее во Диселдорф.

Светското првенство за непризнаени земји е предвидено да се игра од 30 мај до 7 јуни во македонската престолнина и на него треба да учествуваат 16 екипи од земји и региони, кои помалку или повеќе се познати (Абхазија, Јужна Осетија, Донбас, Луганск, Квебек, Северен Кипар…) Ромската заедница сега за своја промоција ја гледа шансата преку фудбалот да се презентира пред светот, а фудбалот го гледа како шанса за – свој идентитет!

Makedonijaki dis Skopje ka ovel o kherutno tar e Sumnalesko fudbalesko anglalipa tar na ikherimale raštre, regionija, nacie tar o avutno berš, aso ani Konferencija KOINFA tar naikherimale fudbaleske asocijacie save na preperena telal đjenipe ani FIFA thaj UEFA, numa adate đjeninenapes thaj i Romani khedin.

Roma pašakergepes  tar sasto sumnal thaj lačharde  fudbaleski federacija  save đjenipaste tano presidenti Rom tar Skopje-Šuto Orizari.

Marfin Demir  tano presidenti  tar Romani fudbaleski federacija, savo anglal te ulavelpes i sasti Jugoslavija tar sa e thema vov pere familijaja savo sas tikoro emigiringa ani Germanija Dizeldorf.

Sumnalesko prvenstvo tar na ikherimale phuvja tano kamjanuno te khelelpes  ano 30 maj đji o 7 juni  ani Makedonijaki  thaj ano olate valani te len than 15 timija tar raštre  ano regioni, save thane but napenđarde sar tar Abhazija, Južna Osetija, Donbas, Lugansk, Severno Kipar thaj avera phuvja…

Romani jekin dikhela šajipe prekal fudbalesko promoviribe te prezentirinel e Romen anglal o sumnal, aso o fudbaleja gndinelapes te resarinen đji o šajipe te keren prezeniribe vi baš poro identiteto.

Hazri kerga:Erđan M-Roma Press lendo linko www.sport1.mk