Germanija zorakerga pere hone(granice)thaj airportija kuvibnaske thaj ikhlovibnaske tar i them..

188

I Germanija zorakerga pere hone kuvibnaja ani akaja them, aso maj but si i dar tar nevutno epidemijako nadvalipe anavkerdo sar mutacija, thaj baś orova sebepi kerlapes bare kontrole ano kuvipe andre numa thaj ko airportija.

Aso baś sa okola dromarde save khuvena tha ikhlovena tar Germanija, valanutno te keren peseske  registracija prekal internet anglal te kuven ani Germnaija. Aso okola thema save tane rizokoja tar epidemija  aćhovela o kanoni( zakoni) te ovelen kherdo testiribna na but purano tar 48 arija.

За земјите со особено голем број на заболени лица по глава на жител, меѓу кои е и нашата, или со мутации – од недела важат построги правила за влез во Германија. Контролата се спроведува на германските граници и аеродроми.

Меѓу другото сега сите патници кои доаѓаат или се враќаат во Германија, потребно е да се регистрираат преку интернет пред да влезат во земјата. Патниците од ризични области, земји или региони со инциденција над 50 мора да се тестираат не подоцна од 48 часа – по влегувањето во Германија.

Roma Press- lendo tar skopje24.mk