Havlaribe tar Birađaki organizacija,,DAVET”

104

Đi informativno redakcija tar Roma Press sine bičaldo Havlaribe tar Birađaki organizacija Davet, Davet akharela sa e muslimanen save kamena pumari fitra, sadaka ja palem zekatija šhaj te denla đi akaja organizacija sa sebepeja sostar tumare sadakaja akaja organizacija sasto berš kherela humanitarnikane aktivitetija, ulavela islamska lila, iranelalen ani makedonikani čhib, ulavela humanitarnikane paketoja, dena iftarija thaj panda avera aktivitetija savensar iklovena ano dumo e muslimannenge.

Ве информираме дека здружението „ДАВЕТ“, со Аллахова дозвола, и овој Рамазан ќе прибира средства – садекатул фитр за бајрамски пакети, како и садака и зекат.

Минатиот Рамазан, благодарејќи на вашите донации, успеавме со бајрамски пакети да израдуваме многу семејства. Беа поделени над 100 пакети со храна.

Во текот на иницијативата „Ифтарска софра“ секојдневно се пријавуваа нови семејства кои имаа потреба од храна, така што во моментов поседуваме листа од најзагрозените семејства кои ја очекуваат вашата помош.

Вашите донации можете да ги уплатите на следниве сметки на Здружението „ДАВЕТ“ – Скопје:
Денарска трансакциска сметка: Здужение на граѓани Давет
300-0000013221-46
Комерцијална Банка АД Скопје

Цел на дознака:
1.Садекатул фитр,
2.Садака
3.Зекат

Девизна сметка:
Zdruzenie na gragani na Davet
IBAN Code MK07300701003584117
SWIFT KOBSMK2X
Komercijalna Banka AD Skopje
ul.Hadzi jovan Shishkov br.57b
1000 – Skopje , North Macedonia

Aдминистрација на „ДАВЕТ“

Roma Press