I Khedimi peticija avdive dengapes ki dis Skopje..

544

Avdive oficijalno dengapes i peticija dji i dis Skopje tar o dizutne e Komunakere Suto Orizari savencar trin dive mobiliziringepes barabar e presidneteja Erdjan Demir tar o OO VMRO DPMNE kedipnaske o vashramina (potpisija).

Bash e potpisija majbut organiziringepes prekal socijalna mreze ano nekobor punktoja ko Suto Orizari.
Bash akava aktiviteti denge baro dumo e dizutne e komunake,aktivistija,endijo sektorika,politikane aktivistija sar thaj e Romane medie.

👇👇👇

Денес официјално беше доставена петицијата до Градот Скопје од граѓаните на Општина Шуто Оризари кои три дена се мобилизираа заедно со претседателот Ерџан Демир,ОО-ВМРО ДПМНЕ за собирање на потписи.
За оваа иницијатива најмногу се организираа преку социјалните мрежи каде и практичиот дел за собирање на потписите беа подделени на одредени пунктови во Шуто Оризари.

Инаку,со петицијата граѓаните беа потврдни да го покажат својот револт и незадоволство за нерегулираниот, нечовечкиот па и нехуманиот градски превоз со кое не ги исполнува превозните потреба на граѓаните од Шуто Оризари.
Поддршка за целовкупниот ангажман на организаторите со своја поддршка оддадоа граѓаните на Шуто Оризари,активисти,дел од НВО, политичари и медиуми.

Hazri kerga: Nedmedin A.-Roma Press