Lačharenapes e droma kho Romano atari SAT MAHALA-Leskovac

1880

Покрај оправданите критики на нашите граѓани, припадниците на ромската популација денес велат дека ќе поминат по асфалтирани улици за 60 дена, а жителите повеќе нема да се мачат со пукање на цевки и поплави на домаќинствата”, вети градоначалникот на Лесковац на прес-конференција што ја организираше во центарот на ромската населба Сат Махала.

Sar so vakerena e na čhale amare diyutne Roma thar akaja Romani mahala, amen salde daja tumen amaro lafi 60 divenge e Roma thar akala droma ka phiren kho asvaltirime droma, vakerena e vastalune thar Komuna.

E dizutne pobuter nane te ovele e problemoja sar so sine olen po anglal pagerde droma, pajrarde pajneskere cefke thaj bilačhe infra struktura savi đji avdive anga olenge pharipe ko đjivdipe, amen pakjaja so von akanasaske  nane olen pakiv  bašh sa akava so ka kerdol soske angleder amende but fori sine hovavde dende lafija prekal olende vakerena e vastalune komunake.

Akala droma  ka kergoven 6o divenge, thaj I Komuna ulavga love lačharibnaske o Vodovod, Kanaliyacijako lačharibe, asvaltiribe  e droma thaj upral olende keripe thaj signaliyacija upreder 32.000 milionija dinarija thar buđeti e Komunako, vakerela anglal diyutne e čekalune  e Komunake.

E Roma Optimistija ki pakiv đji kaj na dikena čačikane lačharibe akala droma, aso i mehanizacija resardi ko than thaj tavdela buti keribnaja.

Hazri kerga:Roma Press lendo Romainfomedia