Nacionalnikani kampana ,,Vrem respekt”tar Romani partija ,,Pro Evropa“

225

Националната кампања „ВРЕМ РЕСПЕКТ“ исто така дебитираше во округот Алба  во ромската заедница во селото Скријашора, во околината на Апусени. За време на 3 дена работа  и активност, организиравме состаноци со членовите на ромската заедница од Скријашоа за да ги идентификуваме нивните главни проблеми и потреби во однос на образованието, здравството, инфраструктурата и културата. Во оваа прилика го подготвивме Записот на Заедницата, со цел да ги централизираме соодветните проблеми и да ги вклучиме на јавната агенда на сите институции и органи на локалната јавна администрација, со цел да се идентификуваат и имплементираат изводливи решенија во ромските заедници.

Nacionalnikani kampana ,,Vrem Respekt“ ano jek akava kurko sine ola aktivitetija ki rotar tar Alba, Romano atari  tar gav Skrijašora, an pašipe  Apuseni.

Ano vakti  3 divesengoro aktiviriba ano akava than kerge turlija hemime aktivitetija  thaj odova khedipe e dizutnen,  edukacijake aktivitetija sportikane aktivitetija thaj panda but aver, numa sar šerutno propozalo sas te kerelpes i kedimali patrin  tar olengere sako diveseskere problemure  phanle ani Edukacija, Sastipa, Infrastruktura thaj Kultura.

Ano akava šajipa kergem thaj kedimalo lil e Kedinatar,  mangipnaja te centralizirana olen  thaj olengere problemure thaj kana ka avel o vakti te čhiva olen ani šerutni agenda  ano sa e institucie anii lokanlnikani dikli administracija,  mangipnaja te kerelpes upral olende identifikacija tar o impelementiribe  arakavutne solucie  e Romane kedinake.

Ano akava fori lačharaja thaj kedaja sa e valanibe thaj čivaja olen ano jek lil savestar gndinaja  tar amari ponodorutni  buti te ovel amenge prioriteti arakibaske sigo olenge solucie.

Hazri kerga:Nedmedin A. Roma Press –Partidalomilor.ro