Palo 50 berša đjivdipe ano akava than mukhle e dizutne Roma ano droma..

490

Roma tar Nevo Vindolski mukhle tane ano droma bi te arakhelpes olenge alternativnikano thanariphe, aso ano akava than thanarime sa pobuter tar 50 berš.

Saro so vakerla ano socijalna mreže o Veljko Kajtazi savo tano bičaldo ani Hrvatska nane hošime tar sa akava so resarela e Romenca, vakeribnaja e thema isila than te thanarinel manušes save si našle tar avera thema numa nanela than peseskere dizutnenge te arakhel olenge thanaribnaski solucija.

Ромите од Нови Винодолски беа исфрлени на улица без да им се обезбеди алтернативно сместување, иако таму се веќе 50 години.

Паралелно, обезбедуваме се што е потребно за странските бегалци, а немаме солидарност за нашите сограѓани Роми. Иселувањето не беше одложено, иако вчера одржавме состанок со државните институции во градската администрација, на кој надлежното министерство вети дека во рок од седум дена ќе провери дали има простор за алтернативно сместување,укажа преку социјалните мрежи Велјко Кајтази.

Разочаран сум затоа што за педесет години Градот, но и локалниот Центар за Социјални работи не најде соодветно решение за овие семејства и што беа исфрлени на улица со децата,а зградата каде што живееја веднаш беше урната.

Hazri kerga: Roma Press