REDI- Organiziringa o dujto ,,Maskarthemutno ekonomikano samiti”

582

Ko putribe tar dujto fori e maskarthemutno,, Redi Samit” ano organiziriphe tar Biradjaki organizacija,, Inicijativa bas Ekonomikano Buvlaripe e Romengo- REDI, o vicepremieri Bitiki vakerga so tribuj puterde te kerelpes lafi bash inkluzivnost, jekajek shajipe thaj te delpes savorenge barabar than.

Salde agaar shaj vakeraja so ovelen basj jekajek sasoitnipa savorenge, saveste lena than savore ko pashakeripe, thaj tadani odova buvlovela thaj ano jek hem bajrovela, vakerga o vicepremieri Bitiki.
👇👇👇

На отворањето на второто издание на меѓународниот „Реди самит“, во организација на здружението „Иницијатива за Економски Развој на Ромите – РЕДИ“, вицепремиерот Битќи посочи дека гласно, јасно и често треба да се зборува за инклузивност, еднакви шанси и можности за сите. Само така ќе продолжиме да го градиме нашето едно општество за сите, кое вклучува, обединува, се развива и расне.

Водејќи се од заложбите кои произлегуваат од Познан декларацијата за земјите од Западен Балкан за интеграција на Роми во рамките на Берлинскиот процес на проширување на ЕУ, Република Северна Македонија, оваа година, подготви и усвои нова Стратегија за инклузија на Ромите 2022 – 2030 по насоките дадени во Стратешката Рамка на ЕУ за Ромите.